Odpowiedzialność korporacyjna

Wierność najwyższym standardom odpowiedzialności korporacyjnej przenika całą naszą działalność i stanowi integralną cześć długoterminowej strategii rozwoju spółki. Spektrum naszych działań skupia się na trzech obszarach szczególnie ściśle związanych z profilem firmy; są to zmiany klimatu i środowiska, bycie uczciwym partnerem i dobrym pracodawcą, a także promocja zdrowia i dobrego samopoczucia.

Kształtowanie strategii

Wspomnianą działalnością zarządza wyspecjalizowany Komitet ds. odpowiedzialności korporacyjnej.

Gromadzi on przedstawicieli wszystkich sektorów branży, monitoruje postępy w realizacji wyznaczonych celów i sprawuje nad nimi kontrolę. Odpowiada również za ustalanie strategii rozwoju w zakresie trzech filarów odpowiedzialności korporacyjnej; w tym celu powołuje specjalne zespoły projektowe odpowiadające za kluczowe obszary, takie jak zrównoważony rozwój i wydajność energetyczna.

Więcej informacji

Zachęcamy do pobierania naszego ostatniego raportu o odpowiedzialności korporacyjnej i zapoznanie się z najnowszym Wild Caught Sustainable Seafood Statement, w którym omówiono nasze podejście do istotnych kwestii zrównoważonego wykorzystania owoców morza.

Najnowszy raport w formie pliku PDF
(wymaga programu Adobe Reader)
Wild Caught Sustainable Seafood Statement w formie pliku PDF (wymaga programu Adobe Reader) Pobierz naszą Ethical Trade Policy jako PDF
(wymaga Adobe Reader) (angielski)