CSR

Corporate Social Responsibility is een essentieel onderdeel van onze bedrijfsstrategie.

Onze supply chains en activiteiten zijn werkelijk wereldwijd. Corporate Social Responsibility is daarom een essentieel onderdeel van onze strategie. We willen groeien, maar moeten dit duurzaam doen waardoor onze impact op het milieu wordt geminimaliseerd en we een positieve impact hebben op onze gemeenschappen en supply chains.

Onze inspanningen richten zich op drie pijlers:

  • Klimaatverandering & het milieu
  • Eerlijke partner & goede werkgever
  • Gezondheid & welzijn

Cross functionele werkprocessen zorgen ervoor dat we elk van deze pijlers blijven verbeteren door de controle op de vooruitgang en het stellen van doelen. Zo hebben we recentelijk vastgelegd tegen 2025 in ons gehele bedrijf alleen vrije-uitloopeieren te gebruiken.

Daarnaast beschikken we over werkgroepen inzake de duurzaamheid van vis, ethisch handelen, verpakkingen en energie.

Ook streven we ernaar elke collega positief te betrekken bij de acties die we ondernemen, om onze CSR-positie te versterken en alle collega’s op te roepen — ongeacht hun functie — een verschil te maken.

Wij streven naar extern advies bij onze inspanningen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en samenwerking met leiders en organisaties op sociaal en milieugebied om ervoor te zorgen dat we kunnen beschikken over de meest actuele informatie en de zaken zo goed mogelijk begrijpen.

Meer informatie

Download ons meest recente zakelijke rapportage of bekijk ons nieuwste Wild Caught Sustainable Seafood Statement met details over onze aanpak van het belangrijke vraagstuk van de duurzaamheid van visproducten

Princes Supply Chain Map

As part of our commitment to supply chain transparency we are pleased to publish details of our Tier 1 (direct) suppliers for packaging and ingredients, as well as finished goods. We also continue to champion gender equality and mapping vulnerable workers within our supply chain, so are delighted to share data on gender and temporary/agency workers. This is in addition to visibility of where an active trade union and/or worker committee exists.

SDG’s

In 2015 hebben de Verenigde Naties 17 streefdoelen goedgekeurd en onderverdeeld in 169 doelen die tegen 2030 moeten worden verwezenlijkt:  de Sustainable Development Goals (SDG)

Het is niet de verantwoordelijkheid van één organisatie om deze doelen te verwezenlijken, maar een gedeelde wereldwijde uitdaging voor regeringen, de privésector, de burgermaatschappij en consumenten.

Bij specifieke doelen die voornamelijk relevant zijn voor onze activiteiten en invloedssfeer kunnen we een significante bijdrage leveren. Elk doel echter is relevant voor Princes en we bekijken voortdurend hoe we een steentje kunnen bijdragen.

Klimaatverandering & milieu

We zijn ons bewust en zullen ons bewust blijven van onze impact op de wereld en hebben uitgebreide initiatieven om onze reputatie verder uit te bouwen.

Eerlijke partner & goede werkgever

Princes is zich bewust van de uitzonderlijke waarde die onze collega’s aan ons bedrijf toevoegen en van het belang van duurzame partnerschappen met leveranciers en klanten.

Gezondheid & welzijn

Wij zijn toegewijd aan de gezondheid en het welzijn van consumenten en dit zal een centrale plaats blijven innemen in alle stadia van de levenscyclus van het product.