Klimaatverandering & milieu

Voedselverspilling

We begrijpen dat verspilling van voedsel een aanzienlijk negatieve impact heeft op het milieu en we doen al het mogelijke om dit bij al onze activiteiten te verminderen.

Voor de productie van ons voedsel en onze dranken is er schoon water, land, arbeid en energie nodig en toch hebben we een groot probleem in het Verenigd Koninkrijk met meer dan 10 miljoen ton aan eetbaar voedsel dat elk jaar in de afvalbak belandt.

Het overgrote deel van het voedsel en de drank die we leveren zijn houdbare levensmiddelen die zich goed lenen voor het verminderen van verspilling zowel in de fabriek als bij de consument thuis, maar we zijn niet zelfgenoegzaam en weten dat we meer kunnen doen om in onze activiteiten verspilling te verminderen.

Doelstelling inzake duurzame ontwikkeling 12.3

Wij staan volledig achter de VN-doelstellingen op het gebied van duurzame ontwikkeling en dit jaar hebben we onze verbondenheid met doelstelling 12.3 toegezegd.

Tegen 2030 moet de wereldwijde voedselverspilling per hoofd van de bevolking — in de detailhandel en door consumenten — worden gehalveerd en moeten voedselverliezen in de productie- en supply chains worden verminderd, inclusief de verliezen na de oogst.

Op dit moment zijn we bezig alle stromen van voedselverspilling in onze activiteiten in kaart te brengen. Naast het verminderen van dit afval is het voor ons een uitdaging om alternatieve gebruiksmogelijkheden voor dit afval te vinden en dat het opnieuw in de menselijke voedselketen terecht komt is onze eerste prioriteit.

We publiceren onze gegevens over voedselverspilling in 2019 en het is ons doel om in al onze activiteiten tegen 2030 de voedselverspilling met 50% te verminderen.

We moeten echter meer doen om afval in de supply chain met onze leveranciers en klanten te bespreken.

We zullen leveranciers verzoeken actie te ondernemen wat betreft voedselverspilling in hun activiteiten. Via onze merken zullen we de communicatie met klanten over het gebruik van onze product thuis opschroeven en we doen ons best informatie en begeleiding te geven om hen te helpen afval te minimaliseren.

FareShare

Sinds 2013 werken we samen met FareShare, de belangrijkste liefdadigheidsinstelling in het Verenigd Koninkrijk, die honger en voedselverspilling aanpakt. Hun leger van vrijwilligers deelde elke week overschotten van voedsel en drank uit aan meer dan 6.700 liefdadigheidsinstellingen en buurtorganisaties.

Het voedsel en de dranken die we niet kunnen verkopen, worden aan FareShare geschonken en veel klanten in het Verenigd Koninkrijk hebben een vergelijkbare regeling.

Sinds de totstandkoming van dit partnerschap hebben we duizenden dozen merkproducten en producten onder eigen merk van onze klanten geschonken.

Momenteel onderzoeken we opties voor een soortgelijke overeenkomst met een Italiaanse liefdadigheidsinstelling om ervoor te zorgen dat alle overschotten van tomaten en peulvruchten van onze vestiging in Foggia worden geschonken.