Klimaatverandering & milieu

Verpakking

Geen enkel ander probleem heeft de laatste tijd meer aandacht gekregen in onze industrie dan kunststofverpakkingen, de recycleerbaarheid ervan en de verwoestende impact op de mariene ecosystemen.

Hoewel we al enige tijd actief zijn met het terugdringen van plastic afval en het toenemend gerecycled materiaal, hebben we daarnaast meer de aandacht versterkt op de door ons gebruikte kunststoffen.

Wij beseffen dat veel te veel plastic verpakkingsmateriaal wordt weggegooid en dat de industrie en andere belanghebbenden meer inspanningen moeten leveren voor onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om verschillende  soorten plastic te verminderen, te hergebruiken en te recyclen.

Wij zijn toegewijd om ons steentje bij te dragen en laten ons leiden door vier belangrijke verbintenissen met betrekking tot plastic:

  • Wij zullen er voortdurend naar streven het gerecyclede materiaal en de recycleerbaarheid van allerlei soorten plastic dat door ons wordt gebruikt te verhogen
  • Wij zullen het gewicht van de door ons gebruikte plastic verpakkingen blijven verminderen en manieren onderzoeken om plastics te vervangen door alternatieven die minder schadelijk zijn voor het milieu
  • We zullen via onze merken de communicatie met de consument verhogen met betrekking tot onze verpakkingen en het gedrag met betrekking tot recycling en afvoer van plastic aanmoedigen
  • We zullen ons bezig blijven houden met de recyclingbranche in het Verenigd Koninkrijk en zullen proberen de kringloop met geschikte bronnen van plastic dat in het binnenland kan worden gerecycled te sluiten

Gerecycled materiaal en recycleerbaarheid

Het grootste deel van ons gebruik van plastic is het gebruik van PET-flessen (polyethyleentereftalaat) in onze frisdrank- en oliefabrieken. PET wordt in het Verenigd Koninkrijk op grote schaal gerecycled en is één van de weinige materialen die door alle lokale overheden worden ingezameld.

Er zijn echter nog specifieke uitdagingen. Het recyclingpercentage in het Verenigd Koninkrijk voor alle PET is 74%, maar het percentage voor kleine ‘kant-en-klare’ producten is slechts 3%. Dit is de reden waarom wij de invoering van een goed ontworpen statiegeldstelsel ondersteunen dat een hoger percentage inlevering van flessen voor recycling zal opleveren en zwerfafval vermindert.

In 2015 hebben we de mijlpaal van 25% gerecyclede PET (RPET) van al onze frisdrankflessen gerealiseerd en werkten samen met onze leveranciers om dit te verbeteren. In 2018 hebben we 51% ingekocht RPET-materiaal van al onze frisdranken en oliën in het Verenigd Koninkrijk geïmplementeerd, inclusief de merkproducten onder merk van onze klanten.

Dit zorgt voor een leidende positie in het Verenigd Koninkrijk voor een bedrijf van onze omvang en hoewel we dit percentage willen verhogen, zijn we ook afhankelijk van een grotere betrokkenheid van de consument, statiegeldregelingen en meer recyclingcapaciteit om meer materiaal te leveren dat wij kunnen hergebruiken.

We hebben tevens 30% gerecyclede HDPE in onze assortiment gekoelde vruchtensappen dat in Cardiff wordt geproduceerd geïmplementeerd en we hebben 50% gerecycled materiaal op transparante en bedrukt plastic folie voor verpakkingen van onze producten geïmplementeerd en op multipacks.

De vermindering van gewicht en de alternatieven

Het reduceren van het gewicht van flessen is een permanente activiteit bij Princes en we verplichten ons aan voortdurende reductieprojecten.

Recente voorbeelden zijn onder andere de vermindering van 200 ton door verandering van onze 5-liter waterflessen in Eden Valley, 145 ton vermindering van ons Jucee-assortiment en 500 ton bij onze vestigingen van Edible Oils Limited door het verkleinen van de halzen van flessen en het intern blazen van flessen.

We zijn ons zeer bewust van de bezorgdheid van de consument en overheid over plastic rietjes en we zijn actief op zoek naar een non-plastic alternatief voor het maken van harde drankkartons. Plastic rietjes worden van oudsher gebruikt omdat zij de inherente kracht hebben voor het doorprikken van het sterke kartonnen zegel dat duurzaam moet zijn – van de fabriek tot aan de keukenkast.

We hebben PVC (polyvinylchloride) uit onze producten verwijderd vanwege de beperkte recycleerbaarheid in het begin van 2019.

Bij al onze activiteiten beschouwen we alles met een holistische blik en houden rekening met de lange termijn gevolgen van onze veranderingen.

Consumentencommunicatie

Wij brengen OPRL-recyclingberichten op al onze merken aan om duidelijke richtlijnen aan consumenten te verstrekken met betrekking tot de recycleerbaarheid van de verpakkingen die wij gebruiken. Waar we gerecycled materiaal in producten hebben toegepast, maken wij dit ook op de verpakking bekend.

Recyclingindustrie

Wij willen dat plastic in het Verenigd Koninkrijk blijft om te worden gerecycled naar hoogwaardig materiaal dat we kunnen hergebruiken. Wij supporten het initiatief van de Britse regering dat streeft naar hervorming van het Producer Responsiblity-systeem om de transparantie te bevorderen van de manier waarop en waar door bedrijven jaarlijkse betalingen voor naleving worden gebruikt.

Wij willen voor circulariteit in al onze verpakkingen zorgen — met name kunststoffen — om ervoor te zorgen dat materiaal dat de Britse markt ingebracht wordt, binnen het Verenigd Koninkrijk wordt gerecycled en hergebruikt. Om deze reden werden in 2018 en 2019 al onze verplichtingen op het gebied van verpakkingsafval vervuld met recyclingbedrijven in het Verenigd Koninkrijk.