Klimaatverandering & milieu

Inkoop van visproducten

Wij staan voor de kwaliteit, integriteit en duurzaamheid op lange termijn van onze visproducten.

Princes werd opgericht in 1880 en handelde aanvankelijk uitsluitend in visconserven; weinig bedrijven hebben een ervaring zo rijk als die van Princes in de inkoop van duurzame visproducten. We zijn ons zeer bewust van onze verantwoordelijkheid om visproducten verantwoord in te kopen en het is in ons algemeen belang de natuurlijke hulpbronnen te beschermen.

Hoewel wij zelf geen vissersboten bezitten en gebruiken, verwachten we toch dat onze hoge normen worden weerspiegeld in de activiteiten van onze leveranciers. We houden ons ook proactief bezig, samen met een groot aantal organisaties in de wereldwijde visindustrie, om de duurzaamheid te verbeteren en de ecosystemen van de oceanen te beschermen.

Onze verantwoorde inkoopdoelstellingen

Ons doel is om al onze tonijn in te kopen van de visvangst die door de MSC Marine Stewardship Council (MSC) gecertificeerd is, of binnen het aan termijnen gebonden Fishery Improvement Project (FIP), met als doel de MSC-certificering. Op dit moment kopen we 94% van al onze tonijn — van alle merken, in alle landen — van één of meer van onze huidige verantwoorde leveranciers. Deze zijn beperkt tot volledig traceerbare hengel en lijn, zegenvrije FAD Free-visserijen, MSC-gecertificeerde visvangsten en zegenvisserij die zich toewijden aan een FIP met als doel het verkrijgen van een MSC-certificering.

We betrekken bovendien tonijn van schepen die zijn ingeschreven in het ISSE Proactive Vessel Register (PVR), dat onafhankelijk de positieve stappen valideert die door schippers en bemanningen worden genomen, om verplichtingen uit te voeren ter verbetering van de werkwijzen in de tonijnvisserij. In 2018 waren alle grote ringzegenvissers waar wij tonijn van hebben ingekocht ingeschreven in het PVR.