Klimaatverandering & milieu

Tonijn

Princes streeft naar duurzaamheid op de lange termijn van de tonijn in al onze producten.

Ons doel is om al onze tonijn in te kopen van visvangst die gecertificeerd is door de Marine Stewardship Council (MSC), of binnen het aan termijnen gebonden Fishery Improvement Project (FIP), met als doel de MSC-certificering tegen het eind van 2019.

Traceerbaarheid

Alle tonijn is op verzoek volledig traceerbaar, van het schip tot aan de code op het blik — dat wil zeggen dat elke code kan worden herleid naar specifieke vangstcertificaten die de locatie en data van de viscampagne aantonen, samen met het voorkomen van illegale, niet-gerapporteerde en niet-gereguleerde (IUU) visvangst.

Princes Tuna vermijdt overladen op zee – één van de meest effectieve manieren van het vermijden van de normen van het IUU inzake visserij en de bijbehorende arbeid, inclusief moderne slavernij. Daarnaast koopt Princes geen tonijn die gevangen is door schepen die gebruik maken van lange lijn visserij.

Onze Indische Oceaan FIP vis is afkomstig van een vaste lijst van 42 ringzegen vaartuigen in Europees bezit. Deze vormen een laag risico vanuit het perspectief van arbeidsnormen.

De waarborging van ethische supply chains

De integriteit van onze supply chain is van het allergrootste belang en wij blijven vasthouden aan onze voortdurende samenwerkingsgerichte benadering om de duurzaamheid van de tonijnvisserij op de lange termijn te waarborgen.

Meer dan 10 jaar geleden was Princes Tuna Mauritius (PTM) Riche Terre de eerste wereldwijde leverancier van tonijnconserven met het SA8000-certificaat voor maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Het SA8000 certificaat biedt een meetbare internationale norm voor arbeidsomstandigheden en werkmethoden.

Het is onderdeel van ons voortdurend streven naar de ontwikkeling van ons personeelsbestand en zorgt ervoor dat de hoogste normen voor arbeidsomstandigheden worden gewaarborgd. Wij staan het gebruik van overlading op zee of vaartuigen met een drijvende beug niet toe in onze supply chain vanwege de risico’s die zij vertegenwoordigen.

MSC

Het MSC (Marine Stewardship Council) is een wereldwijd erkend certificeringsprogramma voor duurzame visproducten en het is ons beleid om waar mogelijk MSC-gecertificeerde visproducten in te kopen.

Het MSC heeft drie beginselen die van de visserij worden vereist om aan zijn normen te voldoen:

  • De visserij moet op een zodanig niveau zijn dat de continuïteit voor onbepaalde tijd gewaarborgd blijft
  • De activiteiten moeten zodanig worden beheerd dat de structuur, productiviteit, werking en diversiteit van het ecosysteem wordt behouden
  • In overeenstemming zijn met de relevante wetgeving en een managementsysteem hebben dat reageert op veranderende omstandigheden

ISSF en het Visserijbeleid

Als één van de oprichters van de International Seafood Sustainability Foundation (ISSF) speelt Princes een voortrekkersrol bij de belangrijke werkzaamheden en projecten van de organisatie. Het WWF, één van ‘s werelds grootste en meest gerespecteerde onafhankelijke organisaties voor natuurbescherming, is tevens oprichter van het ISSF. Het huidige (2018-22) strategische plan van het ISSF omvat vier aandachtsgebieden:

1: Wetenschap: De duurzaamheid van de tonijnbestanden en hun ecosystemen bevorderen door middel van voortdurende — meetbaar gedemonstreerde — verbetering in de wereldwijde tonijnvisserij.

 2: Invloed: Invloed uitoefenen op de stakeholders om de handelingen die nodig zijn voor de bevordering van de duurzaamheid van tonijnbestanden en hun ecosystemen te bevorderen en te versnellen.

3: Verificatie: De geloofwaardigheid behouden en verbeteren door middel van transparantie en naleving.

4: Ondersteuning van de FIP’s: In alle aandachtsgebieden handelen als een faciliteur die ernaar streeft de verwezenlijking van de MSC-certificeringsnormen te versnellen, zonder voorwaarden, in de tonijnvisserij wereldwijd.

De ISSF roept de relevante regionale organisaties voor het beheer van de visserij op om de tonijnvisserij te verbeteren en Princes steunt deze oproep tot actie volledig. Princes wordt jaarlijks gecontroleerd op basis van de  ISSF normen: ons verslag van 2018 (gepubliceerd in april 2019) heeft ons voor het derde jaar op rij volledig conform bevonden.

FIP’s

Wij zijn een oprichtend lid van het Indian Ocean FIP en ondertekenaar van een Memorandum of Understanding (MoU) voor de introductie van tonijnvisserij met hengel en lijn binnen het FIP in Senegal. De FIP’s vertegenwoordigen een aanzienlijke financiële investering door Princes en voldoen aan de WWF-criteria voor geloofwaardige FIP’s. Onder deze criteria valt de betrokkenheid van alle belangrijke partijen (vissersvaartuigen, verwerkers, niet-gouvernementele organisaties en overheidsinstanties), een tijdslimiet van vijf jaar en de goedkeuring van wetenschappelijk advies om de visserij beter te beheren volgens de drie principes van MSC.

Prioriteiten voor het Indian Ocean FIP voor tonijn omvatten:

• Het herstel van het bestand geelvintonijn en de vaststelling van de Harvest Control Rules voor alle belangrijke tonijnsoorten.

• Verbeterd beheer van de FAD.

• Met regeringen samenwerken om het beheer van de visserij te verbeteren.