CSR

Eerlijke partner & goede werkgever

Princes is zich bewust van de uitzonderlijke waarde die onze collega’s aan ons bedrijf toevoegen en van het belang van duurzame partnerschappen met leveranciers en klanten.

De groei van ons bedrijf is afhankelijk van de sterkte van deze onderlinge betrekkingen. Ons eigen team en onze partners spelen een fundamentele rol in ons streven om hoogwaardige voedingsmiddelen en dranken te leveren. Verder boeken we ook aanzienlijke vooruitgang bij het bevorderen van positieve praktijken in onze gehele supply chain.

Leiderschapsontwikkeling bij Princes

In 2016 zijn we begonnen met het opzetten van een meer gestructureerd ontwikkelingstraject voor alle bestaande en nieuwe managers binnen Princes. Het eerste deel hiervan was de introductie van een nieuw Leadership Essentials-cursusprogramma.  Dit programma is gericht op alle managers op alle locaties en was het begin van een meer gestructureerde aanpak van de ontwikkeling van managementcapaciteiten. Tot nu toe hebben meer dan 700 managers deze cursus gevolgd. De cursus duurt drie dagen en behandelt de fundamenten van hoe een goede manager en leider er bij Princes uitziet.

De cursus is formeel erkend door de National Skills Academy for Food and Drink. Dit betekent dat de inhoud onafhankelijk is beoordeeld om te garanderen dat de cursus de vaardigheden en het gedrag levert die nodig zijn voor een goede leider in de gehele levensmiddelen- en drankenindustrie. Het proces dat we hebben doorlopen om dit te bereiken was geen makkelijke en we zijn er enorm trots op en dat we de lat voor leidinggevenden binnen ons bedrijf hoger hebben gelegd.  Het verwerven van een accreditatie betekent dat onze managers hun woorden in daden omzetten en in hun rol kunnen worden beschouwd als geloofwaardige leiders.

21 managers uit Liverpool en Bradford woonden in oktober 2018 een afstudeerceremonie van Leadership Essentials bij die werd georganiseerd door de raad van bestuur en Louise Codling, de CEO van de National Skills Academy. Dit aantal zal naar verwachting nog stijgen naarmate we ons accreditatieproces doorlopen.

Stages

Door de introductie van de leertijdheffing in mei 2017 heeft ons cursus- en ontwikkelingsteam onze aanpak van professionele ontwikkeling beoordeeld en werkt met veel extern erkende opleidingsaanbieders voor programma’s die in al onze activiteiten de strategie ter bevordering van continue ontwikkeling van onze medewerkers ondersteunen.

Wij beschikken al vele jaren over een ‘Food and Drink Engineer Apprentice’-programma in onze vestigingen in het Verenigd Koninkrijk. Op dit moment hebben we 54 stagiairs waarvan er nu 15 deelnemen aan het door Levy gefinancierde nieuwe Trailblazer-programma. De ontwikkeling van nieuwe Trailblazers heeft ons de kans gegeven om deze programma’s voor onze bestaande medewerkers te verkennen en 54 van onze collega’s studeren voor stages zoals het ILM Level 3 & 5, het Chartered Institute of Purchase and Supply en CIPD & Business Analyst-programma’s. De samenwerking met externe leveranciers heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van een aantal in-house programma’s die de algehele strategie van Princes voor de ontwikkeling van medewerkers ondersteunen.

Loonkloof tussen mannen en vrouwen

Onze medewerkers staan centraal in onze strategie om een eerste keus levensmiddelen en drankengroep te zijn en wij evalueren voortdurend hoe wij te werk gaan om ervoor te zorgen dat we niemand discrimineren; dit geldt voor beloning, loopbaanontwikkeling, cursussen en bonussen.

Op basis van nationale en industriële statistieken is onze loonkloof tussen mannen en vrouwen laag. In het algemeen presteren wij goed in vergelijking met de economie als geheel, de industriële sector en de meeste andere vergelijkbare organisaties die dit hebben gerapporteerd.

Gender Pay Gap Report 2020/21

Mensenrechten & ethische arbeidspraktijken

Een faire partner zijn betekent het goed onderhouden van een nauwe samenwerking met onze leveranciers en klanten om ethische arbeidsomstandigheden in onze algehele supply chain te waarborgen.

Ethische partnerschappen

Princes erkent het nut van samenwerking met een breed scala aan belanghebbenden.

Training, jongerenwerkgelegenheid

We moeten ervoor zorgen dat we talent ontwikkelen voor onze toekomst.