Mensenrechten & ethische arbeidspraktijken

Casestudy – Princes Industrie Alimentari S.r.L. (PIA)

Sinds de oprichting in 2012 heeft PIA op proactieve wijze het probleem van illegale arbeid in de Italiaanse landbouw aangepakt, waarbij met de telers in onze supply chain in contact wordt getreden en gesproken om zelf actie te ondernemen en daarnaast samen te werken met externe partners. Enkele van de activiteiten die we hebben ondernomen omvatten:

  • Uitsluitend tomaten van boerderijen te verwerken met een Global GAP/GRASP-accreditatie of een SA8000-certificering voor maatschappelijke naleving 
  • De ETI’s bij internationale evenementen vertegenwoordigen om het bedrijfsleven en andere belanghebbenden te verenigen voor een gemeenschappelijke benadering van het probleem van moderne slavernij in de supply chain.
  • Het sinds 2013 organiseren van jaarlijkse ethische evenementen om het belang van naleving te benadrukken, het verwelkomen van sprekers van grote Britse detailhandelaren en het Ethical Trading Initiative.
  • Het in kaart brengen van al onze leveranciers en tomatentelers, ter ondersteuning van onze risicobeoordeling.
  • Samenwerken met liefdadigheidsinstelling Caritas bij het ondersteunen van het programma van ‘Lavoro Senza Frontiere’ (Work Without Borders) om functies bij onze PIA-fabriek te vinden voor slachtoffers van moderne slavernij in Zuid-Italië.
  • Het aanpassen van toeleveringscontracten om op het belang van de naleving van alle wetgeving inzake arbeidsmigranten te wijzen.
  • In 2019 hebben we een partnerschapsovereenkomst ondertekend met de toonaangevende Italiaanse landbouworganisatie Coldiretti, waardoor aan tomatentelers met langlopende overeenkomsten tegen prijzen onderschreven door Coldiretti worden aangeboden die voor telers een redelijk en rendabel rendement opleveren. De overeenkomst zorgt ervoor dat telers verbeteringen op het gebied van het milieu invoeren en zich ertoe verbinden deel te nemen in een blockchain-programma.