CSR

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) jest kluczowym składnikiem naszej strategii biznesowej.

Nasze łańcuchy dostaw i działalność są w peni globalne. Społeczna odpowiedzialność biznesu jest z tego powodu podstawowym komponentem naszej strategii. Chcemy się rozwijać, ale musimy to zrobić w sposób zrównoważony i przy minimalnym wpływie na środowisko, a także w pozytywny sposób wpłynąć na nasze społeczności i łańcuchy dostawcze.

Nasze wysiłki koncentrują się na trzech filarach:

  • Zmiany klimatyczne i środowisko
  • Uczciwy partner i dobry pracodawca
  • Zdrowie i higiena pracy

Nasze działania w różnych obszarach biznesu pomagają nam ciągle się rozwijać we wszystkich trzech filarach. Monitorujemy nasze postępy i ustalamy ambitne cele.  Przykładem jednego z nich jest używanie tylko jaj od kur z wolnego wybiegu (skorupek, płynów i składników) w całej naszej firmie do roku 2025.

Prowadzimy też oddzielne grupy  zajmujące się zrównoważonym połowem owoców morza, etycznym handlem, opakowaniami i energią.

Staramy się także pozytywnie zaangażować wszystkich pracowników w podejmowane przez nas działania na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu. Prosimy wszystkich pracowników, aby przyczyniali się do tej misji bez względu na to, jakie  pełnią funkcje.

W trosce o zachowanie odpowiedzialności korporacyjnej zasięgamy porad zewnętrznych. Współpracujemy z liderami i organizacjami w kwestiach społecznych i środowiskowych, w celu pozyskiwania najnowszych informacji idokłanego zrozumienia tych zagadnień.

Dowiedz się więcej

Pobierz nasz najnowszy Raport biznesowy lub obejrzyj nasze najnowsze Oświadczenie na temat zrównoważonych połowów naturalnych zasobów morskich, które podaje szczegóły o naszym podejściu do poważnego zagadnienia zrównoważonego rozwoju w połowach zasobów morskich.

Princes Supply Chain Map

As part of our commitment to supply chain transparency we are pleased to publish details of our Tier 1 (direct) suppliers for packaging and ingredients, as well as finished goods. We also continue to champion gender equality and mapping vulnerable workers within our supply chain, so are delighted to share data on gender and temporary/agency workers. This is in addition to visibility of where an active trade union and/or worker committee exists.

Cele zrównoważonego rozwoju (SDG)

W roku 2015 Organizacja Narodów Zjednoczonych zatwierdziła 17 zadań, zawierających 169 celów, które należy osiągnąć do roku 2030 — cele zrównoważonego rozwoju (SDG).

Osiągnięcie tych celów nie jest odpowiedzialnością jednej organizacji, ale wspólnym światowym wyzwaniem dla rządów, sektora prywatnego, społeczeństwa cywilnego i konsumentów.

Istnieją konkretne cele, które są szczególnie ważne dla naszej działalności biznesowej i sfery wpływów. W tych kwestiach możemy naprawdę dużo zrobić. Jednak każdy cel ma znaczenie dla Princes i cały czas badamy, jak możemy pomóc w jego realizacji.

Zmiany klimatyczne i środowisko

Cały czas jesteśmy świadomi, że mamy wpływ na świat i prowadzimy rozległe inicjatywy, które pomagają nam podnosić naszą reputację.

Uczciwy partner i dobry pracodawca

Firma Princes rozumie, że nasi pracownicy wprowadzają do naszej firmy wyjątkową wartość, a także że ważne jest długoterminowe partnerstwo z dostawcami i konsumentami.

Zdrowie i dobre samopoczucie

Jesteśmy zaangażowani w utrzymanie zdrowia i dobrego samopoczucia konsumentów. Pozostają one naszym głównym priorytetem na wszystkich etapach cyklu życia produktu.