CSR

Zmiany klimatyczne i środowisko

Cały czas jesteśmy świadomi, że mamy wpływ na świat i prowadzimy rozległe inicjatywy, które pomagają nam podnosić naszą reputację.

Wszystkie firmy ponoszą odpowiedzialność za zmniejszanie do minimum wpływu ich działalności na środowisko lokalne, krajowe i światowe.

Firma Princes bardzo poważnie traktuje tę odpowiedzialność i umieszcza stały rozwój w sercu swojej działalności. Nieprzerwanie badamy nasze metody produkcji i zaopatrzenia, zmieniamy cele i  stawiamy sobie coraz wyższe wyzwania — jest to dla naszej firmy imperatyw moralny i biznesowy.

Odpady spożywcze

Rozumiemy, że marnowanie żywności ma bardzo negatywny wpływ na środowisko i robimy wszystko, aby obniżyć występowanie odpadów w naszej działalności.

Zaopatrzenie w owoce morza

Jesteśmy zaangażowani w zapewnienie jakości, uczciwości i długoterminowego zrównoważonego rozwoju w związku ze sprzedażą naszych produktów z kategorii owoców morza.

Tuńczyk

Firma Princes jest zaangażowana w długoterminowy zrównoważony rozwój tuńczyka stosowanego we wszystkich naszych produktach.

Opakowanie

W ostatnich latach żaden problem nie przykuł więcej uwagi naszej branży niż plastikowe opakowania, ich przetwarzanie oraz szkodliwy wpływ na ekosystemy morskie.