Zmiany klimatyczne i środowisko

Tuńczyk

Firma Princes jest zaangażowana w długoterminowy zrównoważony rozwój tuńczyka stosowanego we wszystkich naszych produktach.

Naszym celem jest zaopatrywać się w tuńczyka tylko z łowisk, które posiadają certyfikat Marine Stewardship Council (MSC) albo są zaangażowane w Projekt Poprawy Łowisk (FIP) w celu uzyskania certyfikatu MSC do końca roku 2019.

Identyfikacja i identyfikowalność

Całość tuńczyka jest w pełni identyfikowalna na żądanie aż do poziomu łodzi za pomocą kodu na puszce. Znaczy to, że każdy kod produkcyjny jest połączony z konkretnym certyfikatem połowu, który demonstruje miejsce i terminy rejsu rybackiego i pozwala uniknąć połowów, które są nielegalne, niezgłoszone i nieuregulowane (IUU).

Tuńczyk Princes nie jest przeładowywany na morzu — jest to jeden z najskuteczniejszych sposobów unikania połowów IUU i połączonych z tym problemów ze standardami pracy, w tym współczesnego niewolnictwa. Dodatkowo, firma Princes nie zaopatruje się w tuńczyka z jednostek używających długiej żyłki.

Nasze ryby z łowiska FIP na Oceanie Spokojnym pochodzą ze stałej listy 42 jednostek łowiących niewodem, które są własnością europejską. Łodzie te reprezentują niskie ryzyko z perspektywy standardów pracy.

Zapewnienie etycznego łańcucha dostaw

Uczciwość w naszym łańcuchu dostaw jest szczególnie ważna i jesteśmy zaangażowani w stałą współpracę, aby zapewnić długoterminowy zrównoważony rozwój łowisk tuńczyka, z których się zaopatrujemy.

Ponad dziesięć lat temu Princes Tuna Mauritius (PTM) Riche Terre został pierwszym światowym dostawcą tuńczyka puszkowanego, który posiadał certyfikat SA8000 za odpowiedzialność społeczną.

Certyfikat SA8000 definiuje wymierny, międzynarodowy standard warunków i praktyk pracowniczych.

Stanowi on część naszych ciągłych starań w rozwijaniu naszego personelu i zapewnianiu spełnienia najwyższych standardów warunków w miejscu pracy.

Nie pozwalamy na stosowanie przeładunku ze statku na statek na morzu, ani na zaopatrywanie się z jednostek stosujących długą żyłkę..

MSC

MSC to uznany na całym świecie program certyfikujący dotyczący zrównoważonych połowów. Nasza polityka firmy zawiera punkt odnoszący się do zaopatrywania się w owoce morza z certyfikatem MSC zawsze, kiedy jest to możliwe.

MSC posiada trzy zasady, które muszą być spełnione przez łowiska ubiegające się o certyfikat:

 • Działalność rybacka jest na poziomie, który nie zagraża stałemu istnieniu łowiska.
 • Są podejmowane działania w celu utrzymania struktury, wydajności, funkcjonowania i różnorodności ekosystemu.
 • Zgodność z odpowiednimi przepisami i posiadanie systemu zarządzania, który reaguje na zmieniające się okoliczności

ISSF i zarządzanie łowiskami

Princes jest jednym z członków założycieli Międzynarodowej Fundacji Utrzymania Owoców Morza (ISSF) i odgrywa aktywną rolę lidera w dzianiach i projektach tej organizacji. Światowy Fundusz na rzecz Przyrody (WWF), jedna z największych i najbardziej szanowanych niezależnych organizacji na rzecz ochrony przyrody, także jest członkiem założycielem ISSF. Obecny (2018-22) plan strategiczny ISSF skupia się na czterech głównych obszarach:

 1. Nauka: Zwiększanie zrównoważenia łowisk tuńczyka i ich ekosystemów poprzez stałą i mierzalną poprawę wszystkich łowisk tuńczyka na świecie.
 2. Wpływy: Wykorzystanie wpływów wśród interesariuszy, aby promować i przyspieszać działania konieczne w celu wspierania zrównoważonego rozwoju łowisk tuńczyka i ich ekosystemów.
 3. Weryfikacja: Utrzymanie i podwyższenie wiarygodności poprzez przejrzystość i zgodność z wymaganiami.
 4. Wspieranie FIP-ów: Działanie w celu umożliwiania postępów we wszystkich dziedzinach działań,  wspieranie przyspieszenia bezwarunkowego spełnienia standardów certyfikatu MSC we wszystkich światowych łowiskach tuńczyka.

ISSF wzywa wszystkie odpowiednie regionalne organizacje zarządzające łowiskami do poprawienia łowisk tuńczyka, a Princes w pełni popiera te wezwania do działania. Firma Princes przechodzi kontrolę co roku dotyczącą stosowania środków ochrony wyznaczonych przez ISSF — raport z 2018 roku (opublikowany w kwietniu 2019 roku) potwierdza, że w pełni stosujemy te środki już trzeci rok z rzędu.

FIP-y

Jesteśmy członkiem założycielem FIP Oceanu Indyjskiego i sygnatariuszem Memorandum Porozumienia (MoU) w sprawie zapoczątkowania połowu wędkowego tuńczyka FIP w Senegalu. FIP-y stanowią poważną inwestycję finansową firmy Princes i spełniają kryteria WWF, w tym zaangażowanie wszystkich głównych stron (jednostki rybackie, przetwórnie, organizacje pozarządowe i urzędy państwowe), pięcioletnie ograniczenie czasowe oraz zaangażowanie doradztwa naukowego w celu poprawy zarządzania łowiskiem w zgodzie z trzema zasadami MSC.

Priorytety FIPu Oceanu Indyjskiego obejmują:

  null
 • Rehabilitację ławic tuńczyka żółtopłetwego i przyjęcie Reguł Kontroli Połowów w sprawie wszystkich głównych gatunków tuńczyka.
 • Poprawę zarządzania metodą FAD.
 • Współpracę z rządami w celu poprawy zarządzania łowiskiem.