CSR

Uczciwy partner i dobry pracodawca

Firma Princes rozumie, że nasi pracownicy wprowadzają do naszej firmy wyjątkową wartość, a także że ważne jest długoterminowe partnerstwo z dostawcami i konsumentami.

Rozwój naszej firmy zależy od siły tych relacji. Nasz własny zespół i nasi partnerzy odgrywają podstawową rolę w naszej misji dostarczania wysokiej jakości żywności i napojów. W dalszym ciągu czynimy znaczne postępy w promocji pozytywnych zachowań w całym obrębie naszego łańcucha dostawczego.

Rozwój przywództwa w firmie Princes

W 2016 roku rozpoczęliśmy naszą podróż w implementacji lepszej ścieżki rozwoju dla wszystkich obecnych i nowych kierowników firmy Princes. Pierwszą część tych działań stanowiło wprowadzenie programu szkoleń Leadership Essentials.  Program ten jest skierowany do wszystkich kierowników z każdego zakładu i zapoczątkował bardziej ustrukturyzowane podejście do rozwijania zdolności naszego zarządu.   Do dziś ponad 700 kierowników wzięło udział w tym szkoleniu. Zajmuje ono trzy dni i obejmuje podstawy tego, kim jest dobry kierownik w firmie Princes.

Szkolenie to zostało oficjalne uznane przez  Krajową Akademię Umiejętności w Branży Żywności i Napojów. To znaczy, że treść została niezależnie zbadana, aby mieć pewność, że obejmuje umiejętności i zachowania, które są potrzebne do stworzenia doskonałego lidera w branży spożywczej.  Proces, który przeszliśmy, aby to osiągnąć, nie był łatwy, dlatego też jesteśmy bardzo dumni z rozpoznania naszego szkolenia.. Ewidentnie podnosimy poprzeczkę przywództwa w całej naszej firmie.  Uzyskanie akredytacji oznacza, że nasi kierownicy dają przykład własnym działaniem i potrafią być wiarygodnymi liderami na swoim stanowisku.

21 kierowników z Liverpoolu i Bradford wzięło udział w ceremonii zakończenia szkolenia Leadership Essentials, którą poprowadzili Zarząd oraz Louise Codling, prezes Krajowej Akademii Umiejętności, w październiku 2018 roku. Ta liczba będzie rosła wraz z przechodzeniem firmy przez proces akredytacji.

Staże

Dzięki wprowadzeniu Naboru Stażystów w maju 2017 roku nasz zespół ds. szkolenia i rozwoju poddał kontroli nasze podejście do rozwoju pracowników. Współpracujemy z wieloma niezależnymi szkoleniowcami, aby stworzyć programy, które wspierają strategię stałego rozwoju pracowników w całej naszej działalności.

Od wielu lat prowadzimy w naszych brytyjskich zakładach program stażów dla technologów żywności. Obecnie posiadamy 54 stażystów. 15 z nich znajduje się w programie Pionier (Trailblazer) ufundowanym dzięki Naborowi. Rozwój nowych Pionierów dał nam okazję do sprawdzenia,, czy nasi obecni pracownicy mogą wziąć udział w tym programie. Obecnie 54 naszych pracowników studiuje z myślą o stażu takim jak ILM Level 3 i 5, Chartered Institute of Purchase and Supply, CIPD i Business Analyst. Współpraca z zewnętrznymi szkoleniowcami pozwoliła nam stworzyć wewnętrzne programy, które wspierają ogólną strategię rozwoju pracowników firmy Princes.

Różnice w zarobkach między płciami

Nasi pracownicy znajdują się w sercu naszej strategii, która zakłada uzyskanie pozycji pracodawcy pierwszego wyboru w branży spożywczej. Cały czas kontrolujemy nasze działania i upewniamy się, że nikogo nie dyskryminujemy — dotyczy to płac, rozwoju kariery, szkoleń i premii.

Biorąc pod uwagę statystyki krajowe i branżowe, nasze różnice w zarobkach między płciami są niskie. W porównaniu z całością gospodarki, sektorem produkcji i większością podobnych organizacji, które przedstawiły swoje raporty, nasze wyniki są bardzo pozytywne.

Gender Pay Gap Report 2020/21

Prawa człowieka i etyka w pracy

Bycie uczciwym partnerem oznacza współpracę z naszymi dostawcami i klientami dla zapewnienia etycznych warunków pracy w całym naszym łańcuchu dostawczym.

Etyczne Partnerstwo

Firma Princes rozumie korzyść płynącą ze współpracy z szerokim zakresem interesariuszy.

Szkolenia i zatrudnienie młodzieży

Musimy się upewnić, że rozwijamy przyszłe talenty.